Puasa ha Bulan Ramadhan ( Fiqh Ash-shaafi-ey ) Page : 4

 
Bismillahi Ar-rahmaani Ar-raheemi .


Surut Sin Hika Wajib Sin Puasa Ha Ramadhan :


1.) Al-islaam , hati niya wayruun na wajib pa mga sila bukun Muslim .

2.) Aqil baalig , hati niya wayruun na wajib in wala pa na akil baalig

3.) Taga akkal , hati niya wala nawajib pa mga dupang iban bukon jukop in pangannal .

4.5.6.) Taga kusug iban kaya ha pagpuasa , Ballug ballugan in baran , Makapatindug siya sin puasa .

 

Makajari Tuminggal Sin Puasa In Mga Ini , Buat malaingkan Bayaran nila ra :


1.) Jiyari in maninggali sin puasa ha mga sila taga sakit amin makamudarat kaniya apabila siya mamuasa .

Farman sin Allahutaala [ suwrah An-nisaa` 29 ] : (( و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما )) iban [ suwrah baqarah ] (( و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة )) .


2.) Jiyari in maninggali puasa ha mga sila amin ha lawm pagtulak tulak malayu , iban in pagbuka niya afdal bang awn kamudaratan kaniya malaingkan bang wayruun da , na marayaw in magpuasa siya .

Farman sin Allahutaala ha [ suwrah Al-baqarah 185 ] : (( و من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر )) . iban sin kaibanan pa Dalil .


[ Rujukan kitab : Fiqh Al-ebaadaat alaa madshab Ash-shaafi-ey , Moqarrar fiy Jaameati Al-azhar ]


Wa Billahi Tawfik wal hidaayah ,
Wa Allahutaala A`lam bissawab .In puunan sin bayta' ini nakawa' daing ha Adzharean Group

0 comments:

Post a Comment