Puasa ha Bulan Ramadhan ( Fiqh Ash-shaafi-ey ) Page : 4

 
Bismillahi Ar-rahmaani Ar-raheemi .


Surut Sin Hika Wajib Sin Puasa Ha Ramadhan :


1.) Al-islaam , hati niya wayruun na wajib pa mga sila bukun Muslim .

2.) Aqil baalig , hati niya wayruun na wajib in wala pa na akil baalig

3.) Taga akkal , hati niya wala nawajib pa mga dupang iban bukon jukop in pangannal .

4.5.6.) Taga kusug iban kaya ha pagpuasa , Ballug ballugan in baran , Makapatindug siya sin puasa .

 

Makajari Tuminggal Sin Puasa In Mga Ini , Buat malaingkan Bayaran nila ra :


1.) Jiyari in maninggali sin puasa ha mga sila taga sakit amin makamudarat kaniya apabila siya mamuasa .

Farman sin Allahutaala [ suwrah An-nisaa` 29 ] : (( و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما )) iban [ suwrah baqarah ] (( و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة )) .


2.) Jiyari in maninggali puasa ha mga sila amin ha lawm pagtulak tulak malayu , iban in pagbuka niya afdal bang awn kamudaratan kaniya malaingkan bang wayruun da , na marayaw in magpuasa siya .

Farman sin Allahutaala ha [ suwrah Al-baqarah 185 ] : (( و من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر )) . iban sin kaibanan pa Dalil .


[ Rujukan kitab : Fiqh Al-ebaadaat alaa madshab Ash-shaafi-ey , Moqarrar fiy Jaameati Al-azhar ]


Wa Billahi Tawfik wal hidaayah ,
Wa Allahutaala A`lam bissawab .In puunan sin bayta' ini nakawa' daing ha Adzharean Group

Puasa ha Bulan Ramadhan ( Fiqh Ash-shaafi-ey ) Page : 3Bismillahi Ar-rahmaani Ar-raheem ,


13 Mustahab ( Sunnat ) Ha Namuasa :


1.) Sunnat in mag-us`us sila ha pagbuka bang niya na tanto in lu`gom sin suga .

Ha hadith (( لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر )) rawaaho Bukhaariy iban Muslim .
iban Rawaaho Ahmad : (( و اخروا السحور ))
Hati niya : Masi in ummat ko ha lawm karayawan ha sila nag-os`os ha pagbuka nila ,
siyunuan sin Hadith daing kan Ahmad iban sin sila nagpapahuli ha pagsahoor .

2.) Sunnat in mamuka daing hulma basa bang wayroon basa misan tahay bang wayroon karuwa , na tubig .

Ha hadith sin Rasul ( SAW ) : (( كان النبي صلى الله عليه و سلم يفطر قبل ان يصلى على رطبات فان لم يكن فعلى تمرات فان لم يكره حسا حسوا من ماء فانه طهور )) . رواه الترمذي و حسنه . rawaaho Termidziy
Hati niya : In ka-awnan sin Rasuwl ( SAW ) mamukae na-a siya sin hulma basa , bang wayroon , na hulma tahay , bang wayroon , na mamukae siya tubig ampa siya sumambahayang .

3.) Sunnat in subay siya magsahoor .

Ha hadith sin Rasul ( SAW ) : (( تسحروا فان في السحور بركة )) rawaaho Bukhaariy iban Muslim . iban hadith (( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار و بقيلولة النهار على قيام الليل )) rawaaho Haakim sahee .
Hati niya : Pagsahoor kamo sabab tanto yan doon ha sahoor in mga barakat .


4.) Sunnat in magpahuli sila ha pagsahoor ha nakatanto sila sin fajer .

Ha hadith (( لا تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر )) rawaaho Bukhaariy iban Muslim .
iban Rawaaho Ahmad : (( و اخروا السحور ))

Hati niya :Masi in ummat ko ha lawm karayawan ha sila nag-us`us sin pagbuka iban nagpahuli ha pagsahoor .


5.) Sunnat in pu`puon sin namumuasa in dila niya daing ha himumungan mangi , iban puting , iban limot , iban tumbi` , iban maninggad ninggad atawa sukna .

Ha hadith sin Rasul ( SAW ) : (( من لم يدع قول الزور و العمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه و شرابه )) rawaaho Haakim sahee .
Bayta hi Imaam Sabakiy : In hadith خمس يفطرن الصائم : الغيبة و النميمة ... الخ ضعيف و ان صح قال الماوردى نافي فالمراد بطلان الثواب لا الصوم . ت
Hati niya : In hadith lima parkala maka ba`tal sin puasa amin ghiybah , namiymah iban kaibanan pa in mga ini hadith Da-eyf , in sahee amin kiyabayta hi Imaam Al-maawaradaa Naafe` : in paragan niya hati niya in naba`tal amin karayawan sin puasa bukon amin Puasa . Allahotaala A`lam .


6.) Sunnat ha namumuasa in pu`puon niya in hawanapso niya amin hikaba`tal sin puasa niya , iban sin daing ha mga panghamothamot , iban pangita pa mangi , iban pagsa`gid ginpaisan , iban pangdungog ha hika sob sin nafso mangdahi pa bukon marayaw , iban pagdungog kalangan .

sabab in mga ini daing ha mga pagpa-anib daing ha amin di` umatap pa hikmat ( wisdom ) sin pagpuasa , in siya ini mamu`pue daing ha hawa nafso iban hika kusog sin pagmabuga pa Allahotaala , buat malaingkan in mga ini kahohokawan sin baran .


7.) Mustahab in pagpaygo Junob biya` da isab sin babae guwa daing ha pagbulanan niya iban nifas ha di` pa dumatong in subo ha supaya madawhat niya in panagnaan sin puasa .


8.) Mustahab in paghijaamah .


9.) Mustahab in mamong kaw ha wakto mo mamuka :

Allaahomma laka sumto wa alaa rijkika aftarto .
Hati niya : Yaa Allah kaymo in piyuasa ko iban in piyagbukaan ko daing ha rijjiki mo .

10.) Mustahab in makapabuka namumuasa .

Ha hadith sin Rasul ( SAW ) : (( من فطر صائما فله اجر صائم و لا ينقص من اجر صائم شيء )) rawaaho Termidziy sahee .
Hati niya : hi siyo in makapa buka namumuasa na awn karayawan niya biya` da isab sin puasa sin tao napabuka niya iban in napabuka niya yaon di`da isab karagdagan in karayawan niya .


11.) Mustahab ha namumuasa in patauron niya in sarakka niya ha bulan puasa .

Ha hadith sin Rasul ( SAW ) daing kan Anas ( kiyaridaan siya sin Allahotaala )
قيل يا رسول الله اي صدقة افضل ؟ قال : صدقة رمضان . rawaaho Tirmidziy .
Hati niya : Na-asubo in Rasuwlollah , uno sarakka laong na in pinaka afdal ? sabda sin Rasuwlollah : sarakka laong na ha bulan puasa . sabab ha bulan puasa lipat in karayawan ha lawman niya .


12.) Mustahab ha namumuasa in patauron niya in bassa niya Qur-aan .

Hadith sin Rasul ( SAW ) ha Bukhaariy iban Muslim : ان جبريل عليه السلام – كان يلقى النبي صلى الله عليه و سلم – في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه النبي القران .
Hati niya : tanto in jebril malaikat magbaak iban Rasuwlollah sakahaba tahon ha bulan ramadhan sambil mag-ukat sila iban bassahon sin Rasuwlollah ha jebrel in katilingbos Qur-aan .


13.) Mustahab ha namumuasa in patauron niya in “ E`tikaaf “ ha bulan Puasa .

Ha hadith sin Rasuwlollah daing kan Muslim (( انه صلى الله عليه و سلم كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره )) .
Hati niya : naglugto tuod in Rasuwl ( SAW ) ha hangpoo kahinapuasan sin bulan puasa ha wala niya kiyapaglugtuan da tuod biya` sin mapuas daing ha hika hangpo kahinapusan sin puasa .

[ Rujokan kitab : Fiqh Al-ebaadaat alaa madshab Ash-shaafi-ey , Moqarrar fiy Jaameati Al-azhar ]


Wa Billahi Tawfeek wal Hidaayah ,
Wa Allahotaala A`lam Bessawab .


In Puunan sin Artikel ini nakawa' daing TN Adzharean Group.